Väsentligt
annorlunda

Våra värderingar styr oss i vårt arbete. Snarare än uttalade ord vi ramar in och sätter på väggarna, så är det en känsla som genomsyrar hela vårt företag.

Kraftfull kunskap

Kunskap och ledarskap är vår passion. Projektledning är vår profession.

I över ett decennium har vi lett projekt inom kärnkraftsbranschen. Men vi är även verksamma inom andra delar av energisektorn.

Projektledare

Med operativ yrkeserfarenhet

Våra huvudområden för projektledning ligger inom anläggnings-, system- och detaljkonstruktion, bygg- och montageledning samt driftsättning. Vi jobbar med och har erfarenhet av projektets alla faser.

Förutom projektledning som är vår huvudtjänst erbjuder vi även ett antal specialisttjänster som går hand i hand med den erfarenhet och kunskap vi har, som till exempel; Project Reviews, Readiness Reviews, förstudier och upphandling. Mer om detta kan du läsa under våra tjänster.

Alla våra projektledare har relevant yrkeserfarenhet från olika operativa ledande befattningar inom energisektorn, så när du samarbetar med oss kan du få projektledare som har den precisa och specifika fackkunskap du söker. Det kallar vi för kraftfull kunskap.


Tjänster

Vi arbetar med projektledning i energisektorn, främst inom anläggnings-, system- och detaljkonstruktion, bygg- och montageledning samt driftsättning. Utöver detta erbjuder vi även specialisttjänster för projekt där vi själva inte ingår i projektteamet. Som oberoende granskare kan vi värdera status, identifiera brister i pågående projekt och lämna förslag på förbättringar i syfte att optimera och säkra projektgenomförandet.

Våra projektledare har alltid teknisk sakkunskap och erfarenhet från operativa befattningar. Vi väljer alltid den eller de projektledare som är bäst lämpade för respektive uppdrag.

Våra kompetensområden inom projektledning är:

 • Projektledning
 • Riskhantering
 • Ekonomistyrning
 • Upphandling
 • Kvalitetsledning
 • Kravhantering
 • Planering
 • Projektstyrning
 • Resursplanering
 • Anläggningsdrift
 • Säkerhet
 • Kärnkraftssäkerhet
 • Granskning

Är vi rätt företag för jobbet? Fråga oss gärna om våra tjänster och hur vi beroende på era behov kan hjälpa till.

Är vi rätt företag för jobbet?

Fråga oss gärna om våra tjänsterVåra specialisttjänster är:

 • Readiness Reviews (stöd vid specifika projekt passager av milstolpar)
 • Project Reviews (Utvärderingar av projektets resultat eller organisation)
 • Konstruktionsledning (el/mek)
 • Montageledning
 • Förstudier
 • Upphandling
 • Leverantörsbedömning (klarar man leverera mot uppställda specifikationer, var finns riskerna?)
 • Driftsättning
 • Granskning

Uppdrag

När vi tar oss an ett nytt projekt lägger vi stor vikt vid att förstå uppdragets kärna. Att se utmaningen är avgörande för att skapa en tydlig kontraktering med vår uppdragsgivare.

Vi arbetar med stora och medelstora projekt. Och i projektets alla faser. Oavsett vilket ser vi alltid till att bemanna projektet med erfarna projektledare som har den erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget på ett effektivt och säkert sätt.

Vi arbetar både på kund och leverantörssidan och har kunder som; Vattenfall, Westinghouse, Areva, ABB, Alstom, Siemens, OKG m.fl. Självklart är vi IPMA och PMI certifierade. Nedan kan du se exempel på uppdrag vi har utfört eller deltagit i med våra medarbetare.

Uppdragets kärna

Se utmaningen

 • Uppdrag

  TWICE

  Plats

  Ringhals 2

  Beskrivning

  I&C moderniseringsprojekt.


  Projektet omfattade modernisering av befintligt kontrollsystem både säkerhet- och driftkontrollsystem blev datoriserat. Samtidigt ersattes befintligt kontrollrum och reservövervaknings platts. En ny fullskalssimulator för driftutbildning ett ingenjörssystem för anläggnings ändringar och underhåll. System. Projektet omfattar säkerhetshöjandeåtgärder så som, elektrisk separation av kablar och skåp för I&C, brandseparation, seismiska krav.

 • Uppdrag

  PLEX

  Plats

  Oskarshamn 2

  Beskrivning

  Förlängd livslängd på anläggning.


  Projektet omfattar säkerhetshöjandeåtgärder så som: elektrisk separation av kablar och skåp för EL och I&C, brandseparation, seismiska krav, motstå översvämning och orkan och ny diversifierad kylkedja. Projektet omfattar även förbättring av den allmänna tekniska statusen så att livslängden ökar till 60+ (30 år efter avslut 2013) samt ökning av den elektriska uteffekten från 625 MW till 845 MW.

 • Uppdrag

  FREJ

  Plats

  Ringhals 4

  Beskrivning

  Den mest omfattande revisionen I Ringhals historia.


  Projektet omfattade byte av ånggeneratorer, Tryckhållare, högtrycksturbiner, turbinskyddssystem och kontrollsystem. Projektet omfattade också anläggnings- och systemanalys samt rekvalifisering av befintliga flödes system i syfte att höja effekthöjningen 18,6%, den högsta effekthöjning som gjorts på en PWR anläggning någonsin.

 • Uppdrag

  NICE/TURBO

  Plats

  Ringhals

  Beskrivning

  Projekt NICE (New I&C Equipment). Arbetet omfattade modernisering av turbinernas regler- och skyddssystem på Ringhals 3 och Ringhals 4. Projekt TURBO (Turbine Plant Optimization), uppgradering av turbinanläggning Ringhals 4.


  Syftet med NICE var att öka drift tillgänglighet och förbättra säkerheten på turbinanläggningen, samt i projekt TURBO utföra nödvändiga åtgärder inför för effekthöjning i samband med FREJ på Ringhals 4 och öka turbinanläggningens produktionsförmåga och tillgänglighet på lång sikt.


Om oss

Grunden till K-utveckling Engineering lades i början på 2000-talet då Anders och Peo arbetade tillsammans.

Anders och Peo kände tidigt att det fanns stora möjligheter att tillföra nya perspektiv och kvaliteter för framgångsrik projektledning i kärnkraftsbranschen. 2003 startade tanken på projektledningsföretaget, som senare blev K-utveckling Engineering med filosofin att vara väsentligt annorlunda.

Och det var främst tre saker man ville göra annorlunda.

Först och främst bestämde man sig för att anställa medarbetare med ”integritet”, personer som kunde arbeta självständigt, leda projektet framåt men också behålla och ha fokus på de mänskliga värdena och individerna i projekten. Målet var att hitta och anställa de människor som brinner för sin profession, så tar K-utveckling Engineering hand om resten. ”Det ska vara lätt att arbeta på K-utveckling”.

Den andra idéen var att aldrig sluta utvecklas. Personalen skulle alltid få möjlighet att utbilda sig inom sitt fackområde men också ges chansen att utvecklas i den riktning de själva önskar. En medarbetare i balans, som har mening i sitt liv och uppdrag är en stor tillgång. Företaget som sådant skulle därför alltid sträva efter framgång genom utveckling av sina medarbetare.

En tredje och viktig sak man bestämde sig för var att alltid vara ärlig och transparenta i sitt företagande. Inte bara för sin egen skull, för medarbetarnas, uppdragsgivarnas, allmänhetens och säkerhetens skull.

Filosofi

Väsentligt annorlunda

Filosofin lever än idag. K-utveckling Engineering är aldrig bättre än den samlade kunskapskraften hos sina medarbetare. Därför är man fortfarande väldigt noga med att skapa engagemang och trivsel hos sina medarbetare så att alla gör sitt yttersta i sina uppdrag. Dels genom personlig utveckling i form av utbildningar och avancerade och motiverande arbetsuppgifter men också genom att alla är delaktiga i och påverkar företagets framtid.

Vår affärsidé är att bemanna ledande befattningar i projekt inom energisektorn, med utvalda och validerade resurser. För att göra detta är ledarskap ett nyckel ord, vårt motto är att leda genom exempel. Alla projekt inom energisektorn ställer höga krav på fackkunskap, erfarenhet i syfte att driva säkra projekt. Och kanske är detta som mest påtagligt inom kärnkraftsindustrin.

Våra många år inom kärnkraftbranschen har gett oss relevant och nödvändig erfarenhet, vi har det som krävs för att framgångsrikt leda och arbeta i energisektorn.

Vision

Aldrig sluta utvecklas

Vår vision är kort och gott att aldrig sluta utvecklas. Vi är ett kunskapsföretag och det värsta som kan hända ett kunskapsföretag är stagnation. Kunskap är en färskvara, därför ser vi alltid till att våra medarbetare får möjligheten till personlig utveckling och vidareutbildning. Vi håller alltid ögonen öppna för personer med kompletterande kompetenser. Att aldrig sluta utvecklas gäller även vårt företag som helhet. Vi vill alltid bli lite bättre för att stärka vår attraktionskraft gentemot framtida medarbetare och potentiella uppdragsgivare. I det ligger en viktig drivkraft.Våra värderingar styr oss i vårt dagliga arbete. Snarare än uttalade ord vi ramar in och sätter på väggarna, så är det en känsla som genomsyrar hela vårt företag. Vårt företags själ och fundamentet på vilket vi bygger våra samarbeten är det vi för med oss in i våra uppdrag.

Integritet anser vi vara en nyckel till säkerhet.

Vårt motto är att arbeta för transparens som vi tycker ger förutsättningar för delaktighet och förståelse för all verksamhet.

Vi vill kontinuerligt utveckla medarbetare och verksamhet för att vara attraktiva för våra kunder och anställda.

Med säker hand och rätt kunskap leder vi utvecklingen av våra uppdrag mot högt uppsatta mål. Vi skapar förtroende hos våra kunder genom ärlighet och professionalism. För vår skull och för din skull.


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss inför ett kommande projekt eller vill du veta mer om oss och våra tjänster. Fyll i formuläret nedan eller ring eller maila oss så hjälper vi mer än gärna till.

Ps. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med potentiella medarbetare. Är du bäst på det du gör? Hör av dig.

K-utveckling Engineering AB
Besöksadress: Kapplöpningsgatan 14, 252 30 Helsingborg

Telefon:

070 678 74 42

E-mail:

info@kutveckling.se

Facebook:

Klicka här

© Lantmäteriet.